EU’s Persondataforordning slår igennem om

Hvis du kan sætte flueben ved alle nedenstående udsagn – så kan EU’s Persondataforordning bare komme an…

Dataansvarlig

eller

databehandler

 • Jeg er opmærksom på, om jeg er databehandler eller dataansvarlig
 • Jeg er klar over, hvilke ansvarsområder jeg har som databehandler og dataansvarlig

Placering

af

data

 • Vi ved, hvor persondata fysisk er placeret
 • Vi har underskrevet de rigtige dokumenter, hvis data er i et andet land

Data

Protection

Officer

 • Vi ved, om vi skal ansætte en Data Protection Officer
 • Vi har beskrevet, hvad DPO’ens arbejdsopgaver bliver
 • Vi ved, hvor i organisationen DPO’en skal placeres

Samtykkekrav

 • Vi ved, hvad et samtykke skal indeholde
 • Vi ved, hvornår der skal indhentes samtykke
 • Vi kan dokumentere, at samtykket er givet efter reglerne

Oplysnings-

forpligtelse

 • Vi oplyser om, hvad indsamlingen af persondata skal bruges til

Dataportabilitet

 

 • Vi ved, hvilke data en person kan kræve at få flyttet
 • Vores systemer kan udlevere og flytte data i rette format

Right

to be

forgotten

 • Vi ved, hvornår en person har ret til at blive glemt
 • Vi er klar over, hvornår vi må fortsætte med at behandle data
 • Vores systemer kan håndtere og dokumentere, hvis/når der sker sletning eller rettelser i persondata

Privacy-by-design/default

 • Vi ved, om vores produkter og ydelser kræver privacy-by-design/default
 • Vi lever op til sikkerhedskravene vedr. udvikling af produkter/ydelser

Impact Assessment

 • Vi har beskrevet, hvad en Impact Assessment skal indeholde
 • Vi gennemfører og kan dokumentere vores Impact Assesments

Underretningspligt

ved

databrud

 • Vi ved, hvem vi skal underrette ved databrud
 • Vi ved, hvad vi skal underrette dem om
 • Vi har processerne for databrud beskrevet

Compliance

programmer

 • Vi kan dokumentere, at vi overholder persondataforordningen
 • Vi kan dokumentere, hvilke databehandlingsaktiviteter vi har

Kilde: IT-Branchen

…er du alligevel i tvivl, så lad os forklare, hvordan PerformanceGuard kan hjælpe jer på vej.

Book online demo