EU’s Persondataforordning slår igennem om

Persondataforordningen i få ord

Den 25. maj 2018 træder EUs Persondataforordning – General Data Protection Regulation (GDPR) i kraft.

De fleste virksomheder er efterhånden ved at være bekendt med, at forordningen vil medføre et større ansvar og flere forpligtelser i forbindelse med behandlingen af personoplysninger. Forpligtelser og krav, der kan få alvorlige konsekvenser med bøder op til 20 millioner euro, hvis ikke man overholder forordningen.

Læs vores guide til opfyldelse af kravene.

Læs mere om PerformanceGuard ved at klikke her.

Download handout
Persondataforordningen GDPR

Sådan gør vi det

Se det live!

Book en demo af PerformanceGuard,

og se, hvordan vi med en enkel opsætning kan vise,

hvem der bruger de systemer, der indeholder personfølsomme data.

Nemt og overskueligt!

Book online demo

Sæt IT-afdelingen i centrum

I mange virksomheder er det HR, Jura eller Økonomiafdelingen, der har fået hovedansvaret for at blive klar til den nye persondataforordning (GDPR) og sikre det store overblik. Lad PerformanceGuard give jer det overblik, der gør IT-afdelingen i stand til at hjælpe.

IT-afdelingen kan dermed gøre virksomheden i stand til selv at have overblikket over brugen af ALLE applikationer og IT-services – interne såvel som eksterne (inkl. Skygge IT)

Lad PerformanceGuard hjælpe

Vi sikrer, at virksomhedens IT-systemer er kortlagt til Persondataforordningen (GDPR).

For os handler det ikke kun om at blive klar til, at EUs Persondataforordning træder i kraft – det handler også om at vores kunder fremadrettet kan være på forkant med anvendelse af persondata og placeringen af disse.

Lad PerformanceGuard hjælpe, så I undgår manuelle processer og kan dokumentere, hvem der benytter hvilke systemer og hvornår…

Gratis tjekliste

Brug CapaSystems tjekliste,

der gennemgår, hvad I skal være opmærksomme på

i jeres organisation i forbindelse med EU’s Persondataforordning

Download tjekliste