Baseline: Et nødvendigt overblik før IT-afdelingen investerer

23. september 2019

Står undersøgelse af IT-driften øverste på listen i jeres virksomhed?

Det burde den nok…

Når det er tid til at opgradere på IT-fronten, handler det i høj grad om ikke at bruge dumme penge. For at undgå de dumme og forkerte investeringer bliver du nødt til at kende din baseline. Men hvad er en baseline?

Det forklarer vi her.

Hvad er en baseline?

Din baseline er status quo. Det er, hvordan din IT-situation ser ud lige nu og her. Når du laver din baseline-analyse, skal du undersøge hele din IT-infrastruktur – lige fra ydeevnen på de enkelte enheder i maskinparken til forbindelsen til jeres internet- og serverleverandør.

I en baseline-undersøgelse tester du altså alle aspekter af din IT-drift, så du kan identificere de flaskehalse, som du skal forbedre.

”Vi havde en kunde, der for nogle år tilbage opjusterede deres internethastighed fra 10 mbit til 100 mbit. Alligevel var de ikke tilfredse med hastigheden. Vi undersøgte sagen for dem – lavede en undersøgelse af IT-driften – og fandt ud af, at de kun brugte seks procent af deres båndbredde. Det var altså slet ikke nødvendigt at 10-doble båndbredden, for det var maskinerne lokalt i virksomheden, der havde begrænsningen,” fortæller Steen Teudt, Product Manager hos CapaSystems, og fortsætter:.

”Meget ofte bliver internetforbindelsen gjort til syndebuk for langsomme systemer. Hos CapaSystems oplever vi dog ofte, at problemet ligger andre steder. Derfor oplever vi også, at en grundig baseline-undersøgelse kan være en øjenåbner, som giver dig en afgørende indsigt i dit system, inden du skal vælge, hvordan du vil investere for at holde jeres IT-infrastruktur up-to-date.”

Prioriter dine IT-opgraderinger

Når du har etableret din baseline-analyse og ved, hvor de svage led i jeres infrastruktur ligger, kan du prioritere opgraderingerne.

I din prioritering bør du dog kigge ud over selve performance-analysen. For selvom du har lokaliseret det svageste punkt i jeres system, er det nemlig ikke sikkert, at det er her, du har den mest omkostningseffektive forbedring. I din prioritering af systemopgraderingerne skal du derfor sammenholde prisen for forbedringen med effekten af forbedringen.

Ved at stille de to parametre op over for hinanden, får du overblik over, om der er lavthængende frugter, som du nemt kan forbedre. I eksemplet fra før viste det sig endda at være en lavthængende og omkostningsfri ”frugt”, der gav det største udslag i virksomhedens IT-performance. Det krævede blot, at man fjernede computernes ”fartspærre” og frigav deres download- og upload-hastighed.

Involvér nøglepersoner inden du vælger IT-investering

I dit prioriteringsarbejde er det ofte også en fordel at tænke på din virksomhedsstrategi. Involvér nøglepersoner fra din ledelse og find ud af, hvilken del af IT-driften, der er vigtigst for, at I fremadrettet kan levere de ydelser, som ledelsen, R&D-afdelingen eller salgsafdelingen har på tegnebrættet til kunderne.

At involvere de rette interessenter i dine planer sikrer ikke bare IT-investeringer, der understøtter jeres virksomhedsstrategi; tidlig involvering gør det også nemmere at få dine budgetter godkendt, og det bliver lettere at forklare, hvorfor en IT-investering skal ligge nu fremfor om ét, to eller tre år.

Husk, at IT-systemer hænger sammen

Nogle opgraderinger kan gennemføres individuelt. Andre opgraderinger vil kræve justeringer af hele eller dele af IT-infrastrukturen.

En af de mere omsiggribende forbedringer kan eksempelvis være, hvis du vil opgradere netværkskortene i din maskinpark, fordi du kan se, at de er for langsomme i forhold til jeres nuværende og fremtidige behov.

Hvis baseline-analysen samtidigt viser, at I allerede bruger 80 procent af jeres båndbredde, så vil hardware-udskiftningen ikke meningsfyldt kunne stå alene. Du må også opgradere jeres båndbredde, før de nye netværkskort giver nogen effekt.

De bedste forudsætninger for en succesfuld opgradering

For at få et realistisk billede af omkostninger forbundet med dine IT-investeringer, må du altså gennemtænke, hvordan hver enkelt forbedring påvirker resten af din infrastruktur. De ekstra omkostninger, der følger med en given forbedring, skal du huske, når du budgetterer dine investeringer.

Inden du kaster dig ud i store investeringsprojekter på jeres IT-infrastruktur, skal du via en gennemgribende undersøgelse af IT-driften altså have styr på fire ting: din baseline, din strategi, dine interessenter og investeringernes følgevirkninger. Med disse fire elementer på plads står du og din virksomhed langt stærkere, når I skal møde fremtidens IT-udfordringer.

Læs mere:

PerformanceGuard – softwareløsningen fra CapaSystems

Performanceoptimering

Download Whitepaper: Løs hastighedsproblemer med slutbrugersimulering