dansk outsource

Outsourcing med PerformanceGuard

Uanset om I går med tankerne om at outsource eller allerede er i gang, så er PerformanceGuard det rette værktøj til at holde øje med leverancen

Hopper I med på outsourcing-bølgen?

50% af de adspurgte danske virksomheder forventer at øge graden af outsourcing i de kommende år.

Det gør de fordi:

N

De ønsker at fokusere på kerneforretningen

N

Omkostningerne skal reduceres

N

De har et ønske om en fleksibel og skalerbar service

“I vores samarbejde med outsourcingleverandører er PerformanceGuard et vitalt værktøj. Vi bliver som kunde i stand til at fremvise objektive målinger på hastigheden af leverancen, og derved bliver PerformanceGuard den afgørende faktor i situationer, hvor leverancen ikke lever op til de aftalte krav.”

Mikael Munkløv

Problem Manager, Københavns Kommune Koncern IT

“PerformanceGuard er super anvendeligt til “før- og eftermålinger”. Derfor har vi især benyttet det som garant for at systemer, som flyttes til drift hos en outsourcingleverandør, ikke har dårligere performance end før flytningen. Idet målingerne foretages hos slutbrugeren, er vi sikre på, at målingerne på den interne drift er sammenlignelig med målingerne på den eksterne drift.”
Kim Skotte Larsen

IT Arkitekt, Herning Kommune

Vidste du:

At 62% af adspurgte danske virksomheder giver ønsket om at forkusere på kerneforretningen som den væsentligste årsag til at ville outsource?

At tilfredsheden med de største eksterne serviceleverandører i Danmark er faldet en smule i forhold til tidligere år?

At Danmark og de øvrige nordiske lande stort set ligger i midten af feltet i forhold til resten af EU, når man ser på graden af outsourcing?

Fordele ved at lade PerformanceGuard holde øje med jeres eksterne leverandører:

N

CapaSystems har erfaringerne med målinger på intern drift såvel som drift hos eksterne leverandører

N

I får objektive målinger af hastigheden af leverancen fra jeres eksterne leverandør

N

Før- og eftermålinger vil give jer indblik i, om leverancens performance kan accepteres

N

I vil løbende kunne følge, om eventuelle forbedringsønsker rent faktisk leveres som aftalt

N

I kan konstant følge med i, om det I er blevet lovet ved kontraktindgåelse, rent faktisk leveres.

N

CapaSystems erfarne konsulenter kan hjælpe med at vurdere, om allerede oursourcede systemer lever op til acceptable krav.

“Vi går med tankerne om outsourcing”

Går I med tankerne om at outsource dele af jeres drift, vil det give rigtig god mening at lade PerformanceGuard komme på banen, inden I går i gang.

 

“Vi er allerede i gang med outsourcing”

Er I allerede godt i gang og har valgt at outsource dele af jeres drift til eksterne serviceleverandører, giver det god mening at lade PerformanceGuard være jeres vagthund.

Få et godt tilbud!

Få et indtryk af, hvad PerformanceGuard kan gøre for lige netop jeres virksomhed og lad os give et godt tilbud.

5 + 9 =

Nyheder inden for Unified Endpoint Management

Kære Kommune

Kære Kommune

Hvordan har jeres IT-afdeling det med udsigten til et forestående valg? Er de allerede inden...