CapaInstaller Case Study

Operations Support Wings

Operations Support Wings i Karup har siden 2008 gjort brug af CapaInstaller til administration af deres computere og har dermed fået automatiseret en del af deres IT-drift

Fakta

Virksomhed: Operations Support Wings
Kunde siden: 2008
Website: www.forsvaret.dk

Operations Support Wings uddanner alle værnepligtige menige, værnepligtige sergenter og reserveofficerer til Flyvevåbnet. Skolen gennemfører desuden en omfattende kursusvirksomhed, herunder efter- og videreuddannelser af flyvevåbenets personel

Når ambitionerne er høje og tid er en mangelvare

Eksplosiv vækst i antallet af klienter gjorde det svært for Operations Support Wing at få tingene til at hænge sammen, indtil CapaInstaller kom på banen og blev en vigtig medspiller

3.500 elever og kursister, der tilbydes 91 forskellige uddannelser. 22 undervisninglokaler spredt ud på et areal, der svarer til 2.575 fodboldbaner – eller 26 kvadratkilometer.

Dette er fakta omkring Operations Support Wing (OSW), der er placeret på Flyvestation Karup. Det er ligeledes fakta, at før CapaInstaller blev en del af IT-afdelingens ‘værktøjskasse’, stod IT-medarbejderne hos OSW med et voldsomt tidspres i forbindelse med transport fra det ene undervisningslokale til det andet, reinstallationer og almindelig IT-vedligehold af de mange computere, der på årsbasis stilles til rådighed for både elever og lærere.

Kundecase

”Prisen kontra den effektivitet, vi blev tilbudt, gjorde CapaSystems til vinder.”

Ulrik Jørgensen

IT-driftschef, Operations Support Wings

Tre udbydere på banen

– I takt med at antallet af klienter eskalerede, kunne jeg godt se, at hvis ikke vi skulle slide os selv op, fik vi brug for at automatisere nogle af opgaverne i forbindelse med opdatering af vores maskiner. Der var brug for et redskab, der kunne udrulle OS og andre softwarepakker,
understøtte WOL og melde ind i AD samtidig med, at det skulle have et let og overskueligt dashboard, forklarer IT-driftschef Ulrik Jørgensen, OSW.

OSW udvalgte tre udbydere; CapaSystems, Acronis og Symantec, der alle fik mulighed for at præsentere deres løsninger.

– Prisen kontra den effektivitet, vi blev tilbudt, gjorde CapaSystems til vinder, fortæller Ulrik Jørgensen videre.

 

Bedre og mere intuitiv

IT-afdelingen under OSW administrerer knapt 900 computere, heraf ca. 400 under CapaInstaller, som i gennemsnit reinstalleres 2-4 gange om året. CapaInstaller benyttes flittigt i denne proces. Software opdateres,

 

Relevante services og funktioner

pakker vedligeholdes, der afinstalleres og udrulles – alt fra én og samme lokation og uden behov for at pendle rundt mellem undervisningslokalerne.

Og beder man IT-medarbejderne hos OSW om at sætte ord på CapaInstaller, så bliver der brugt formuleringer som ‘intuitiv’ ,‘høj funktionalitet’, ‘stabilitet’ og ‘eminente, grafiske deltaljer’, lyder det.

– De daglige opgaver har skiftet karakter. Vi har ganske enkelt fået både overblik og overskud til at undervise nye brugere, udskifte computere, skærme, netværk og servere. Vi har nu tid til at lave forebyggende arbejde. Hver tirsdag kører vi ”IT-stuegang” – en operation, hvor mine IT-supportere er ude på vores forskellige lokationer og spørger alle til, om de har en god pc-dag. Dette afhjælper småproblemerne, inden de eskalerer, fortæller IT-driftschefen med et glimt i øjet.

Ulrik Jørgensen vurderer, at OSW har sparet arbejde svarende til en hel medarbejder ved at gøre brug af CapaInstaller’s kvaliteter. Og den økonomiske gevinst styrkes yderligere ved det overblik, som Asset Management-modulet har givet over al software, hardware og licenser.

– Vi har et mål om at være trendsættende, hvad angår IT-funktionalitet og løsninger inden for Flyvevåbnet, og det føler vi nu, at vi er i stand til. Vi kunne ikke tidligere have klaret de opgaver, som vi laver i dag – og dem kommer der selvfølgelig flere af hele tiden, slutter Ulrik Jørgensen.

 

Det skulle være effektivt

Da Operations Support Wing gik på udkig efter et værktøj til at automatisere dele af deres drift, var det vigtigt, at det blev et redskab, der kunne mindske den tid, som ellers blev brugt på transport fra den ene lokation til den anden m.m.

Udfordring:

OSW stod med et voldsomt tidspres i forbindelse med transport fra den ene lokation til den anden, reinstallationer og almindelig IT-vedligeholdelse.

IT-afd. havde brug for at automatisere nogle af opgaverne i forbindelse med opdateringerne af deres maskiner. Der var brug for et redskab, der kunne udrulle OS og andre softwarepakker, understøtte WOL og melde ind i AD samtidig med, at det skulle have et let og overskueligt dashboard.

Løsning:

CapaInstaller gør det muligt at få en enkel, effektiv og central administration af Microsoft Windows-baserede computere.

CapaInstaller har reduceret omkostningerne i forbindelse med installation, udrulning og vedligeholdelse. Asset Management-modulet har derudover givet en enkel og effektiv administration af software-, user- og hardware inventory, som automatisk indsamles fra både computere og brugere.

 

CapaInstaller er for dig, der ønsker:

N

Komplet kontrol med computere og mobile devices

N

Opnå hurtigere ROI via lavere totalomkostninger på vedligeholdelse og administration

N

Centralisering og standardisering af dine IT-services

N

Reducering af tidsforbrug på udrulning, distribution og vedligehold

Se det live

Lad os vise dig, hvordan CapaInstaller kan gøre en forskel for dig

capainstaller download