PerformanceGuard Case Study

Københavns Kommunes Koncernservice

Københavns Kommunes Koncernservice gør brug af PerformanceGuard til at sikre, at deres borgere får den bedst mulige oplevelse, når det drejer sig om IT

Fakta

Virksomhed: Københavns Kommunes Koncernservice
Kunde siden: 2011
Website: www.koncernservice.kk.dk

Københavns Kommunes Koncernservice har siden 2007 leveret løsninger inden for IT, økonomi, statistik og personaleadministration til kommunens syv forvaltninger

Et skridt foran konkurrenterne

For Københavns Kommunes Koncernservice er hver dag en konkurrence om levering af ydelser til kommunens medarbejdere. Men Koncernservice kan, i modsætning til andre leverandører, via PerformanceGuard levere præcise facts frem for fine hensigtserklæringer – den klare forventningsafstemning er et konkurrenceparameter, der er til at tage at føle på

Københavns Kommunes Koncernservice er krumtappen i det maskineri, der leverer offentlige services til kommunens borgere. Dette er historien om, hvordan Koncernservice holder IT-systemerne velfungerende og holder fokus på, at brugerne får den bedst mulige oplevelse.

Københavns Kommunes Koncernservice

København er alt det, den altid har været. Den er bare med tiden blevet meget mere. Byen er stadigvæk både hyggelig og intim, men den er også blevet en international, travl og dynamisk storby med over en

halv million indbyggere, små og store virksomheder, internationale organisationer osv., der alle stiller krav om effektivitet og høj kvalitet, når de kommunale opgaver skal løses.

”Det blev ret hurtigt synligt, at PerformanceGuard gav værdi nok til, at ville investere i det.”

Københavns Kommunes Koncernservice

Går ikke på kompromis

Københavns Kommunes Koncernservice blev etableret i 2007 som en kontraktstyret virksomhed. Et af de politisk fastlagte mål var årligt at levere minimum 5 % besparelser på kommunens udgifter til IT og administration. At opfylde dette krav uden at gå på kompromis med kvaliteten forudsætter, at man har værktøjer til rådighed, som giver en retvisende måling af brugernes oplevelse af den leverede service.

Kommunen sammenlagde alle IT-afdelinger i forvaltningerne og byggede det op, så Koncernservice skulle være i direkte konkurrence med andre leverandører om levering af ydelserne. Koncernservice fungerer i praksis som en ekstern service leverandør, og derfor skal de også kunne dokumentere, den performance der leveres leveres.

 

Brugerne er i fokus

Løsningen for Københavns Kommunes Koncernservice var at anskaffe PerformanceGuard fra CapaSystems til målinger, ledelsesrapportering og dokumentation af kvaliteten set fra brugerens perspektiv. Metoden er at samle information om svartiderne på hver af kommunens ca. 17.000 computere og sammenholde dem med de hændelser, der bliver registreret hos Service Desk eller i Driftsafdelingen. I praksis mødes teknikerteamet hver 14. dag og gennemgår ”Rigets tilstand” set fra brugernes synspunkt – alt med udgangspunkt i de målinger, som PerformanceGuard leverer.

 

At det er brugerne, der er i fokus, fremgår tydeligt af, at Koncernservice bliver betragtet på lige fod med andre leverandører. Der er Key Performance Indikatorer (KPI) på alt fra systemernes svartider og tilgængelighed til opstartstider på computerne. Alt hvad der har betydning for, at brugerne føler, at deres arbejdsdag bliver
bedre og mere smidig.

 

Vil være på forkant

Hver måned modtager ledelsen i Koncernservice en rapport, der viser status på KPI’erne for IT. Månedsrapporten giver også en fyldestgørende beskrivelse af årsagen til eventuelle afvigelser.

Det er besluttet, at spørgsmålet – ”Hvad siger PerformanceGuard?” – er standard, hver eneste gang, der er et problem. Kan man se en trend i informationen fra PerformanceGuard, inden problemet opstod, så kan det også understøtte, at det ikke gentager sig. Målet er at bruge data proaktivt, overvåge udvalgte grænseværdier, så der kan gives en advarsel, inden det sker igen.

Siden PerformanceGuard blev taget i brug i februar 2011 er der sket en rivende udvikling i mulighederne for at dokumentere de leverede services.

For Købenavns Kommunes Koncernservice er PerformanceGuard værktøjet, der skal bringe IT det skridt videre:

Med PerformanceGuard fuldstændig på plads, er det et kæmpe konkurrenceparameter. I modsætning til andre leverandører, der byder på opgaverne, er Koncernservice rent faktisk i stand til at give deres kunder, forvaltningerne i kommunen, tal og reelle mål af brugernes oplevelser i stedet for en masse hensigtserklæringer.

 

 

Dette giver Koncernservice værdi:

Være opmærksom på, hvordan brugerne har det

Løfte kvaliteten af deres leverance

Være proaktiv

Dokumentere performance

Vise, at IT-afdelingen leverer den forventede service

Give ledelsen et kvalificeret beslutningsgrundlag

PerformanceGuard giver mulighed for at:

N

Se performance på slutbrugerens computer

N

Få overblik over Citrix-performance på tværs af server-farmen

N

Få overblik over Citrix-performance på tværs af server-farmen

N

Lave løbende opsamling af Windows Performance Counters

N

Lave 24/7 monitorering af specifikke applikationer med automatiseret brugersimulering

N

Samle alt på dashboards i realtid

Se det live

Lad os vise dig, hvordan PerformanceGuard kan gøre en forskel for dig

capainstaller download