overblik skygge-it

Vidste du:

…at Skygge-IT kan føre til tab af data og skabe informationssiloer?

Når medarbejdere bruger forskellige tjenester og værktøjer uden om IT-afdelingen, mister virksomheden overblikket over, hvor data gemmes, hvilket kan føre til risiko for datatab og manglende sammenhæng mellem systemer.

DOWNLOAD vores whitepaper Få Skygge-IT ud i lyset, og læs hvorfor Skygge-IT er vigtigt og nyttigt for alle forretningsenheder.

DOWNLOAD GRATIS

overblik skygge-it

Få overblikket og kvalificér dialogen

Skygge-IT er kommet for at blive og kan endda være en særdelesnyttig strømpil i bestræbelserne på at stille de optimale værktøjertil rådighed for alle forretningsenheder.

Med de rette værktøjer får IT–afdelingen let indsigt i fænomenetsomfang – til gavn for drift, produktivitet, samarbejde, økonomi og forretning.

“hvis noget kan gå galt,

vil det gå galt”

Murphys lov om, at ”hvis noget kan gå galt, vil det gå galt”, er sombekendt en af IT-miljøets læresætninger. Endda i en grad, at det ihøj grad kan være årsagen til IT-afdelingens traditionelle ønske omat trimme, ensrette og kontrollere hardware, infrastruktur ogapplikationsportefølje for at minimere fejlkilder og sikre stabilitet.

Kontrollen og ensretningen står imidlertid for fald; virksomhedens forretningsdivisioner og medarbejdere anvender i stigende grad IT-værktøjer og services uden IT-afdelingens medvirken.

Ifølge analysehuset Gartner lå mere end 28 procent af engennemsnitlig virksomheds IT-budget i 2015 uden for IT-afdelingens kontrol. Det ville have været utænkeligt for blot få årsiden, men den eksplosive stigning i antallet af cloudservices ermere end noget andet katalysator for, at ”Skygge-IT” – somfænomenet kaldes – er på hastig fremmarch. Således forventerGartner, at når vi når til 2026 vil 45% af alle virksomheders IT-budgetter blive brugt på cloudløsninger.

Men selv om stort set alle CIOs erkender, at medarbejdere ogafdelinger bruger apps og tjenester, som ikke er handlet af medIT-afdelingen, så kommer omfanget bag på de fleste.