Få styr på din cybersikkerhed: Det er NU du kan få tilskud 

7. marts 2024
cybersikkerhed

Tilskudspulje til innovative cybersikkerhedsprojekter er nu åben 

Er din virksomhed eller organisation sårbar over for cyberangreb? Mangler du finansiering til at styrke din cybersikkerhed? Så er der gode nyheder! 

EU har i samarbejde med Digitaliseringsstyrelsen og Erhvervsstyrelsen åbnet en ny tilskudspulje på 4,9 mio. kr., der skal støtte projekter, som styrker cybersikkerheden inden for specifikke brancher. 

Hvem kan søge? 

Tilskudspuljen er åben for små og mellemstore virksomheder (SMV’er) samt offentlige og private organisationer i Danmark. 

Hvilke projekter kan støttes? 

Puljen støtter projekter, der styrker cybersikkerheden inden for: 

  • Risikovurdering og håndtering: Identificering og håndtering af cybersikkerhedsrisici 
  • Implementering af sikkerhedsløsninger: Implementering af tekniske og organisatoriske sikkerhedsløsninger 
  • Uddannelse og bevidstgørelse: Styrk medarbejdernes bevidsthed om cybersikkerhed 
  • Samarbejde og netværkssamarbejde: Deling af viden og erfaringer om cybersikkerhed. 

Hvordan søger jeg? 

Ansøgninger kan indsendes online via Digitaliseringsstyrelsens hjemmeside. Ansøgningsfristen er den 15. maj 2024. 

Hvorfor skal du søge? 

Stærkere cybersikkerhed er en investering i din virksomheds fremtid. Cyberangreb kan have store konsekvenser for både din virksomheds økonomi og omdømme. Ved at styrke din IT-sikkerhed, kan du: 

  • beskytte dine data og systemer mod uautoriseret adgang 
  • minimere risikoen for datalæk og andre sikkerhedshændelser 
  • øge din virksomheds konkurrenceevne 
  • skabe en mere sikker og tryg arbejdsplads for dine medarbejdere. 

Læs mere og søg om tilskud: 

Digitaliseringsstyrelsens hjemmeside: https://digst.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2024/februar/tilskudspulje-til-innovative-cybersikkerhedsprojekter-er-nu-aaben/