Jammerbugt Kommune optimerer KMD Nexus med performancemålinger af brugeroplevelsen

5. februar 2019

I forbindelse med en fejlrettelsesproces af KMD Nexus har Jammerbugt Kommune med it-chefens ord taget et kvantespring i samarbejdet med KMD. I stedet for at hænge fast i diskussioner om teknik og kontrakter er parterne i dag enige om at rette fokus mod optimering af brugeroplevelsen for kommunens ca. 400 brugere af KMD Nexus.

For et par år siden begyndte de daglige brugere af KMD Nexus i Jammerbugt Kommune at opleve udfordringer, som hverken kommunen eller KMD umiddelbart kunne finde en forklaring på. Det var svært at finde de præcise årsager til, at løsningen performede uhensigtsmæssigt i visse sammenhænge på visse platforme. Den problematik arvede Morten Hedegaard, da han blev ansat som it-ansvarlig i kommunen i 2017. Fra tidligere ansættelser havde han benyttet løsningen PerformanceGuard fra CapaSystems, som måler og overvåger blandt andet svartider og tilgængelighed på centrale applikationer i kommuner og regioner. Det redskab anvendte han nu også på KMD Nexus – først i den rene PerformanceGuard-version og senere i en specialdesignet version kaldet Kommune Klienten.

Med Kommune Klienten blev vi i stand til både at måle kvaliteten af KMD Nexus og måle kvaliteten af den interne leverance fra Jammerbugt Kommunes it-miljø og ud til slutbrugerne, siger Morten Hedegaard.

Målinger indskrevet i kontrakt
På baggrund af de konkrete måleresultater inviterede han KMD til Nordjylland, så parterne kunne kigge hinanden i øjnene og finde en måde at løse udfordringerne på. Den invitation takkede KMD ja til og stillede blandt andet op med den ansvarlige for den tekniske leverance af KMD Nexus samt den ansvarlige for programmeringen af løsningen.

Mødet gav anledning til en god snak baseret på målingerne fra Kommune Klienten. Da vi havde fremlagt vores synspunkter, og KMD havde fremlagt deres, endte det med, at KMD anerkendte vores målinger og de resultater, der dukkede op, siger Morten Hedegaard.

Senere samme dag afholdt Jammerbugt Kommune og KMD et møde med nogle af brugerne, hvor KMD blandt andet blev præsenteret for en fejl på iPad-enheder, de aldrig havde set før. Parterne talte derefter om den optimale opsætning af KMD Nexus, og Jammerbugt Kommune blev i den forbindelse gjort opmærksom på forhold, de selv kunne forbedre internt – herunder en opgradering af infrastrukturen.

– Det vil sige, at vi nu ikke længere befinder os i et storebror/lillebror-forhold med KMD, men at vi taler sammen i øjenhøjde. Baseret på de positive erfaringer har vi fået skrevet ind i kontrakten med KMD, at vi anvender et af Jammerbugt Kommune drevet måleredskab til at forbedre brugeroplevelsen – det tror jeg aldrig er set før. Så nu behøver vi ikke længere at skændes om teknik, men kan sammen fokusere på det, der skaber værdi for brugerne. Fra et kommunesynspunkt er det et kvantespring i forholdet til en it-leverandør.

Løbende optimering af brugeroplevelsen
I dag er KMD Nexus i Jammerbugt Kommune blevet forbedret, og brugerne melder om større tilfredshed med løsningen i den daglige anvendelse. Udover gladere brugere er følelsen i Jammerbugt Kommune også, at man har forladt en samarbejdsmodel, som ikke længere er tidssvarende. Med udbredelsen af cloud-løsninger og en mere simpel leveranceform af it-ydelser forventer Morten Hedegaard, at en lignende samarbejdsmodel, hvor man er fælles om at fokusere på brugerne, kan inspirere kollegerne i landets øvrige kommuner.

– I stedet for at stå på hver vores banehalvdel har KMD bevæget sig over på vores banehalvdel. Det skal de have ros for. I dag har vi et fælles ansvar for, at KMD Nexus virker. Og hvis det ikke virker, har vi et anerkendt måleredskab til at pege os i den rigtige retning, så vi kan få løst udfordringen, slutter Morten Hedegaard.

Kære Kommune

Kære Kommune

Hvordan har jeres IT-afdeling det med udsigten til et forestående valg? Er de allerede inden...

læs mere