// Blurbs as Tabs */
Lars Olsen, Consultant

 

Toast Notifications: This blogpost will help you to educate your users through Windows Toast messages, but the focus of this blog is to teach users to reboot more often – since that still is the way to install big critical updates in Windows 10.

Challenge

We all know that creeping sensation, when Microsoft releases a new critical patch to Windows, and it requires a reboot to finalize the installation, and the mob of users ignores your repeated politically correct formatted messages on the intranet. As administrators we must admit that what seems logical to computer wizz’ like us, is absolutely irrelevant to the average user, and most users, or opponents, are very average.

Goal

What if you could inform a specific user, that he/she is violating company policy with their ignorant behavior. Wouldn’t it be nice if you could put a sign in the face of the offender, without spamming the intranet with warnings to every user in the company? This is the smart bomb of user education utilizing PowerShell and Windows Toast notifications.

Prerequisites

First of we need to get some prerequisites straight, and there isn’t much to it. The only thing you need is Windows PowerShell ISE. For distribution in your company I recommend the World’s best software deployment tool CapaInstaller from CapaSystems.

Scope

This is only intended for Windows 10 but is also supported on Windows 7 – with the latest service pack. Are you ready? Here we go.

How to

Windows keeps track of how many seconds the current session has been running, it also tracks how many times the system has been booted.

To find out how long the current session has been running, we need to do some PowerShell WMI trickery.

$uptime = [int]((get-date)-[system.management.managementdatetimeconverter]::todatetime((get-wmiobject -class win32_operatingsystem).Lastbootuptime)).TotalSeconds

Now we know how many seconds the current session has been running for, but you would confuse the users if you presented them with this message:

More user-friendly time format

To make the time format more user-friendly, we need to do some low-tech PowerShell wizardry.

$days = New-TimeSpan -Seconds $uptime
$days = [String]$days
$days = $days -replace ‘^(.*?):(.)()’,’$1 hours $2 ‘
$days = $days -replace ‘\.’,’ days ‘
$days = $days -replace ‘\:’,’ minutes ‘
$days = “$days seconds”

We convert seconds to a timespan, afterwards we do some replacing and adds text to make it nice and pretty. If you don’t like the way I’ve done the replacing/addition of text, then I encourage you to explore the many ways you can modify variables with PowerShell.

Modified code – from me to you

And now for the fun part – presenting the information in the toast message. The code below is copied and modified from Microsoft, and a full guide to creating custom toast messages can be found here.

To include the modified time format from the variable $days in the body text, I use the variable below.

$BodyText = ‘<text>Your computer has not been rebootet in ‘+ $days + ‘. Please reboot your computer as soon as possible.</text>’

Modify this line in the script, to change the icon used in the toaster. To modify the text on the button, edit the line below.

This is how the new toast message looks:

You can add a check in the script to avoid warning users that have recently rebooted their computer.

Information: If the threshold for displaying the warning is a week, a week is 604800 seconds long.

Toast notifications can be used for many things, such as warning users about coming updates, missing reboot or too many files located on the desktop.

Have fun educating your users.

Below is the entire script. Remember to put a logo.png file in the “c:temp” folder, or edit the script use another file.

The entire script

$uptime = [int]((get-date)-[system.management.managementdatetimeconverter]::todatetime((get-wmiobject -class win32_operatingsystem).Lastbootuptime)).TotalSeconds

$days = New-TimeSpan -Seconds $uptime
$days = [String]$days
$days = $days -replace ‘^(.*?):(.)()’,’$1 hours $2 ‘
$days = $days -replace ‘\.’,’ days ‘
$days = $days -replace ‘\:’,’ minutes ‘
$days = “$days seconds”

$app = ‘{1AC14E77-02E7-4E5D-B744-2EB1AE5198B7}\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe’

[Windows.UI.Notifications.ToastNotificationManager, Windows.UI.Notifications, ContentType = WindowsRuntime]

$Template = [Windows.UI.Notifications.ToastTemplateType]::ToastImageAndText01

$BodyText = ‘<text>Your computer has not been rebootet in ‘+ $days + ‘. Please reboot your computer as soon as possible.</text>’

#Gets the Template XML so we can manipulate the values

[xml]$ToastTemplate = ([Windows.UI.Notifications.ToastNotificationManager]::GetTemplateContent($Template).GetXml())

[xml]$ToastTemplate = @”

<toast scenario=”reminder” launch=”app-defined-string”>
  <visual>
    <binding template=”ToastGeneric”>
      <text>Reboot Reminder</text>
      $BodyText
      <image placement=”AppLogoOverride” src=”C:\Temp\logo.png” />
    </binding>
  </visual>
  <actions>
    <action activationType=”background” content=”Understood – i’ll get it done!” arguments=”later”/>  </actions>
</toast>
“@

$ToastXml = New-Object -TypeName Windows.Data.Xml.Dom.XmlDocument
$ToastXml.LoadXml($ToastTemplate.OuterXml)
$notify = [Windows.UI.Notifications.ToastNotificationManager]::CreateToastNotifier($app)
$notify.Show($ToastXml)

 

Download gratis whitepaper om slutbrugersimulering

Download gratis whitepaper om slutbrugersimulering

 

"Løs hastighedsproblemer med slutbrugersimulering"

 

En nylig undersøgelse viste, at danske ansatte i gennemsnit spilder 144 timer på langsomme computere om året. For en virksomhed på 500 ansatte betyder det hundredtusindvis af kroner.

I dette whitepaper lærer du, hvordan du minimerer ventetid ved at holde jeres IT-leverandører fast på deres serviceaftaler.

 

 

 

Download CapaSystems whitepaper og bliv klogere på dette område.

Tak for din tilmelding. Du vil modtage et link til vores gratis Whitepaper i din indbakke.

Download gratis whitepaper

 

"I den digitale tidsalder er medarbejderne (også) den reelle succesfaktor"

 

I den digitale tidsalder planlægger medarbejderne deres karriere med udgangspunkt i de konstant skiftende muligheder, der præsenteres for dem.

Derfor er konkurrenceevnen vigtigere for virksomheder end nogensinde før - det er nødvendigt at præsentere virksomheden så attraktiv som muligt - både for eksisterende såvel som for fremtidige medarbejdere.

 

 

Download CapaSystems whitepaper og bliv klogere på dette område.

Tak for din tilmelding. Du vil modtage et link til vores gratis Whitepaper i din indbakke.

Download gratis whitepaper

 

"Sådan vælger du den rigtige softwareleverandør"

 

Leverandører er der nok af, og de ringer i tide og utide for at præsentere deres løsninger.

CapaSystems har lavet en hurtig guide med helt konkrete råd til, hvad I skal være opmærksomme på, når I overvejer at skifte softwareleverandør eller ønsker at integrere et nyt system i jeres organisation.

 

 

Download CapaSystems whitepaper og bliv klogere på dette område.

Tak for din tilmelding. Du vil modtage et link til vores gratis Whitepaper i din indbakke.

Download gratis whitepaper om IT-chefens rolle i nutidens virksomhed

Download gratis whitepaper om IT-chefens rolle i nutidens virksomhed

 

"CIO som forretningsudvikler"

 

Det er afgørende for virksomhedens CIO at være i stand til at udpege, vælge og evaluere de IT-services, der giver maksimal indsigt, øger vækst og produktivitet. Det kræver værktøjer, der giver opdateret og operationel indsigt i tjenesternes funktionalitet og stabilitet.

 

 

 

Download CapaSystems whitepaper og bliv klogere på dette område.

Tak for din tilmelding. Du vil modtage et link til vores gratis Whitepaper i din indbakke.

medarbejdertilfredshed

Download gratis whitepaper


Mix af personlige og forretningsmæssige applikationer på et og samme IT-device kan give IT-afdelingerne sikkerhedsmæssige grå hår.

 

Tilmeld dig nu og få stillet læselysten. 

Tak for din tilmelding. Du vil modtage et link til vores gratis Whitepaper i din indbakke.

Download gratis whitepaper

 

"Analysér infrastrukturen og brug tiden effektivt"

 

Performanceproblemer og lange login-tider kan meget let få negativ indflydelse på virksomhedens eller organisationens bundlinje - og det kan være svært at identificere årsagen til problemerne med traditionelle løsningsmodeller.

End-user performance analytics giver imidlertid et samlet overblik, som favner hele infrastrukturen – lige fra slutbruger til netværk og serverapplikationer. Det giver et præcist, faktabaseret grundlag for at afhjælpe aktuelle problemer og for at tage fremtidige problemer i opløbet.

 

Download CapaSystems whitepaper og bliv lidt klogere på dette område.

Tak for din tilmelding. Du vil modtage et link til vores gratis Whitepaper i din indbakke.

Download gratis whitepaper

Download gratis whitepaper

 

"Bring Your Own Device giver søvnløse nætter"

 

Mix af personlige og forretningsmæssige applikationer på et og samme IT-device kan give IT-afdelingerne sikkerhedsmæssige grå hår.

Ingen tvivl om, at det er smidigt og omkostningsbesparende for både bruger og arbejdsgiver. Men hvad med virksomhedens sikkerhed i dette univers af personlige og business apps, som Bring Your Own Device-kultur (BYOD) bidrager med?

 

Download CapaSystems whitepaper og bliv lidt klogere på dette område.

Tak for din tilmelding. Du vil modtage et link til vores gratis Whitepaper i din indbakke.

Download gratis whitepaper om Skygge-IT

 

"Få Skygge-IT ud i lyset"

 

Det giver udfordringer, når medarbejdere og forretningsdivisioner køber teknologi og IT-services uden om

IT–afdelingen. Man mister let overblik over økonomi,

aftaler og placering af centrale informationer – og placeres ansvaret for support ikke hensigtsmæssigt fra dag ét, kan man let opleve såvel driftsforstyrrelser som interne

gnidninger, når IT–afdelingen tvinges til at tage ansvar

for systemer, afdelingen ikke har andel i.

 

 

 

Download CapaSystems whitepaper og bliv klogere på dette område.

Tak for din tilmelding. Du vil modtage et link til vores gratis Whitepaper i din indbakke.

Download gratis whitepaper

 

"Fra drift til strategi"

 

I kender det uden tvivl og slås sikker med det dagligt - ønsket om at øge automatiseringen i hele virksomheden, så konkurrenceevnen stiger samtidig med at brugertilfredsheden højnes. Der er tale om en virkelig svær balancegang, som kun de færreste lykkes med.

 

 

Download CapaSystems whitepaper og bliv klogere på dette område.

Tak for din tilmelding. Du vil modtage et link til vores gratis Whitepaper i din indbakke.

Download gratis whitepaper

 

"3 trin til at sikre virksomheden mod datatyveri"

 

Man siger, at en kæde ikke er stærkere end det svageste led. Derfor skal jeres svageste led i it-systemer være godt sikret. Vi giver her vores bud på tre ting, der kan sikre jeres it-infrastruktur.

 

Download CapaSystems whitepaper og bliv klogere på dette område.

Tak for din tilmelding. Du vil modtage et link til vores gratis Whitepaper i din indbakke.